Xử phạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu “rút ruột” khách hàng