Đà Lạt: Vết nứt kéo dài giữa trung tâm 45 hộ dân cần phải di dời