Giám đốc bệnh viện K: 35% ung thư do chế độ ăn uống