Lâm Đồng: Giảm án, tha tù trước thời hạn cho 205 phạm nhân