Đà Lạt: Toyota Fortuner đi đón dâu đâm vào gốc cây, bung cả 2 túi khí