Hàng trăm đơn vị kinh doanh rượu thủ công không phép