Phạt hãng taxi Vina Gold do có tài xế ăn gian tiền của du khách