Tài xế Trung Quốc phi xe thí mạng, chống đối lực lượng CSGT