Đà Lạt: Hàng chục du khách nhập viện sau khi ăn ở nhà hàng