9X Đà Lạt rời vị trí ngân hàng sang bán mỹ phẩm online