Đà Lạt: Bị bắt khi đang chia tiền móc túi của du khách