Cụ ông đi dọn rác bị nước cuốn trôi gần 100 m ở Đà Lạt