Bảo Lâm: Hôn nhau, nằm bò ra sân chùa Linh Quy Pháp Ấn chụp ảnh