Bảo Lâm: Bắt giữ 4 nghi phạm triệt hạ 26 cây gỗ quý