Di Linh: Kiến trúc sư mang thiên nhiên vào nhà tặng người chú ở Lâm Đồng