Lâm Đồng: Tước giấy phép nếu vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản