Đà Huoai: Đột kích sào huyệt khai thác vàng trái phép, tạm giữ 4 đối tượng