Nhiều người bị lừa mua hồng sâm Hàn Quốc giá “cắt cổ”