Học sinh Lâm Đồng đoạt giải quán quân Cuộc thi “Thực hiện ước mơ”