Bảo Lâm: Tảng đá ‘lạ’ nặng 20 tấn có đường vân thu hút nhãn quan, hạt óng ánh