Thực phẩm sạch: Đặc sản Đà Lạt, thơm ngon “chuối tiến vua” Laba