Hàng trăm héc ta rau, hoa tại Đà Lạt nhiễm virus phải nhổ bỏ