Tìm được kẻ đập phá gương cầu lồi trên đèo Prenn Đà Lạt