01h45 ngày 27/04, Bayern Munich vs Dortmund: Mục tiêu cuối