Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 06/08 – 12/08/2017

Thông báo lịch ngưng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 06/08/2017 đến ngày 12/08/2017. Thông tin do Công ty Điện Lực Lâm Đồng cung cấp.​

Loading...